Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

HẠT CAT _ DIỆU SINH: NÓI VỚI NƯỚC MẮT

HẠT CAT _ DIỆU SINH: NÓI VỚI NƯỚC MẮT
Lâu quá em không vào Blog, nay vào và đọc thơ của chị đây. Chị tặng em bài thơ này nhé.
"muôn xưa nặng nợ
 kiếp nghiệp này cùng kiệt đơi côi.


lạnh đời
mù xa bóng lẻ.
Nước mắt mặn thế
 xót quặn lòng ."